Generalforsamling 2019

Dansk Asiatisk Vietnamesisk Montagnard Kultur og Idrætsforening i Slagelse, DK.
Generalforsamling! Generalforsamling!

Vi, DAVMK&IF indkalder hermed til Generalforsamling og med efterfølgende Grill-fest.

Lørdag den 29. juni 2019, kl.13.00 på Skælskør Bibliotek, Skælskør.

Dagens program er som følgende:
Kl.13.00 – Generalforsamlingen starter.
Kl. ca.15.30 – Fællesspisning med Grill mad hos Hue og Lam-Phol på Vænget 9, Skælskør + en genstand. (Det er gratis for medlemmer). Vedr. Drikkevarer at I skal selv medbringe drikkevarer med til Grill-fest og de gode humør

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og valg af stemmetæller.
2. Medlemslisten og antal fremmødte deltagere.
3. Formandens beretning v. Lam-Phol Lam
4. Beretning fra udvalgsmedlemmer og kommentarer.
5. Kasseren aflægger regnskab for 2018.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Sommeren – og vinterens aktiviteter i DAVMK&IF.
9. Haltimer for sæson 2019-2020 i Skælskør Hallen kl.18.00 til kl.21.00.
10. Julestævne lørdag, d.7.12.2019 + forskellige volleyball stævner i Danmark.
11. Evt.

Forslaget skal sendes til Formand Lam-Phol Lam –Vænget 9 -4230 Skælskør senest d.20.juni 2019.

Af hensyn til planlægningen og indkøbe af Grill-mad – og drikkevarer til Generalforsamling beder vi alle SKAL tilmelde Jer senest d.21.6. 2019 til:
– Long Dieu. E-mail: longdieu34@yahoo.com
– Lam-Phol Lam. Mobil nr. 51 27 89 09. E-mail: lplam@hotmail.dk

Vi lever i et frit og demokratisk land og derfor modtager vi gerne Ris og Ros til efterretningen.
Kom og hør hvad der rører sig i DAVMK&IF og især de unge 2.generation som deres forældre kom til Danmark sammen med Journalist Henning Becker i april 1975 og denne forening for Dem til at køre den videre i fremtiden.

Kom og tal for dig selv, hvis du og I gerne vil have indflydelse i vores forening.

Vi håber, at I har tiden og lysten til at komme og deltage i generalforsamlingen lørdag den 29.6.2019.

I må have en rigtig god sommer.

Vel mødt

Lam-Phol Lam
Formand